Wielkie
testowanie

WYPEŁNIJ FORMULARZ,
BY ZOSTAĆ TESTEREM
PRODUKTÓW VITTER PURE

np. ul. Przykładowa 13, 12-123 Przykładowo

Odpowiedz na co najmniej jedno z poniższych pytań

*- pole wymagane

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, iż: Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Diagnosis S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000431765 NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN z siedzibą w Białymstoku, przy ul. gen. W. Andersa 38A. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: diagnosis@diagnosis.pl. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem, zawarcia oraz wykonania zawartej z Państwem umowy, gromadzenia i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących Państwu praw dostępna jest pod adresem: http://diagnosis.pl/obowiazek